سوئیت

آماده پذیرایی از تورها و اردوهای یک روزه ادارات و سازمان های دولتی و خصوصی و نیز مسافران و گردشگران و خانواده های عزیز در فضای ساختمان باغ با وجود 10 سوئیت هستیم .

رستوران

در دست احداث.

آلاچیق

آماده پذیرایی از تورها و اردوهای یک روزه ادارات و سازمان های دولتی و خصوصی و نیز مسافران و گردشگران و خانواده های عزیز در فضای باغ با وجود 40 آلاچیق هستیم .

سوئیت

آماده پذیرایی از تورها و اردوهای یک روزه ادارات و سازمان های دولتی و خصوصی و نیز مسافران و گردشگران و خانواده های عزیز در فضای ساختمان باغ با وجود 10 سوئیت هستیم .

رستوران

در دست احداث.

آلاچیق

آماده پذیرایی از تورها و اردوهای یک روزه ادارات و سازمان های دولتی و خصوصی و نیز مسافران و گردشگران و خانواده های عزیز در فضای باغ با وجود 40 آلاچیق هستیم .

سوئیت

آماده پذیرایی از تورها و اردوهای یک روزه ادارات و سازمان های دولتی و خصوصی و نیز مسافران و گردشگران و خانواده های عزیز در فضای ساختمان باغ با وجود 10 سوئیت هستیم .

رستوران

در دست احداث.

آلاچیق

آماده پذیرایی از تورها و اردوهای یک روزه ادارات و سازمان های دولتی و خصوصی و نیز مسافران و گردشگران و خانواده های عزیز در فضای باغ با وجود 40 آلاچیق هستیم .

معرفی مجموعه

– مجموعه اقامتی تفریحی پذیرایی پدرسالار در منطقه گردشگری اخلمد در سال 90 با هدف ارائه خدمات به مسافران و گردشگران تاسیس شد.

– فضای قابل استفاده برای مسافران در حال حاضر حدود 3000 متر مربع بوده که تا چند سال دیگر تا 6000 هزار متر مربع گسترش خواهد یافت.

– با توجه به قرار گرفتن این مجموعه در کنار جوی آب که بصورت دائم در آن جاری است، و نیز به جهت نزدیک بودن به جاده اصلی اخلمد، و همچنین وسعت محدوده جلوی باغ برای پارک اتومبیل ها، و از طرفی به جهت دارا بودن درختان بلند، موقعیت خاصی داشته و همه چیز برای گوش جان سپردن به موسیقی زنده پرندگان و رقص آب در روز، و اجرای دلنشین جیرجیرک و جغد در شب مهیاست.

– در حال حاضر بخش رستوران در حال ساخت می باشد…

آماده پذیرایی از تورها و اردوهای یک روزه ادارات و سازمان های دولتی و خصوصی و نیز مسافران و گردشگران و خانواده های عزیز هستیم.

نمایی از باغ آلاچیق های پدرسالار
نمایی از باغ آلاچیق های پدرسالار
نمایی از باغ آلاچیق های پدرسالار
نمایی از باغ پدرسالار در فصل بهاری
نمای بیرونی ساختمان
راهروی مرکزی وآشپزخانه عمومی
راه پله ورودی
سوئیت های تراس دار
نمای باغ از تراس سوئیت های تراس دار
سوئیت های بدون تراس

سوئیت

– مجموعه اقامتی تفریحی پذیرایی پدرسالار در منطقه گردشگری اخلمد در سال 90 با هدف ارائه خدمات به مسافران و گردشگران تاسیس شد.

– فضای قابل استفاده برای مسافران در حال حاضر حدود 3000 متر مربع بوده که تا چند سال دیگر تا 6000 هزار متر مربع گسترش خواهد یافت.

– با توجه به قرار گرفتن این مجموعه در کنار جوی آب که بصورت دائم در آن جاری است، و نیز به جهت نزدیک بودن به جاده اصلی اخلمد، و همچنین وسعت محدوده جلوی باغ برای پارک اتومبیل ها، و از طرفی به جهت دارا بودن درختان بلند، موقعیت خاصی داشته و همه چیز برای گوش جان سپردن به موسیقی زنده پرندگان و رقص آب در روز، و اجرای دلنشین جیرجیرک و جغد در شب مهیاست.

– در حال حاضر بخش رستوران در حال ساخت می باشد…

آماده پذیرایی از تورها و اردوهای یک روزه ادارات و سازمان های دولتی و خصوصی و نیز مسافران و گردشگران و خانواده های عزیز هستیم.

ارتباط با ما